Ring

0709 - 54 20 14

E-post

info@newvision.nu

Öppettider

09:00- 17:00

Online Backup företag

Dagens IT drift ställer höga krav på säkerheten på ert företags backup. Mer och mer information läggs på hårddiskar i alla dess former, samtidigt som datamängden ökar i en markant takt. Det ställs höga krav på placeringar av backuphårdvara, samt att rutinerna för dessa är väletablerade och följs noggrant.

Vi på IT Service erbjuder ert företag en mängd olika molntjänster, och en av dessa är vår Online Backup.

All er backup tas via internet i våra säkra serverhallar och skickas krypterat ut mot flera serverhallar på olika geografiska placeringar runtom i Sverige. Anledningen till de geografiskt avskilda placeringarna är helt enkelt att göra backuphanteringen ”katastrofsäker”.

Online Backup företag

Tack vare vår Online Backup slipper ert företag bekymra sig över det allra viktigaste för dagens företag – all er data innehållande filer, bokföring, kundregister etc. Ni besparar er ansvaret att alltid hålla en uppdaterad backup dagligen, då våra schemalagda backuper alltid håller era säkerhetskopior uppdaterade – dagligen! Tack vare dagens inkrementella* backuper sker det minimal belastning på ert nätverk vid säkertskopieringar.

*Inkrementell = endast förändringar i er data som sker dagligen backupas, vilket leder till minskad belastning vid varje backupjobb

För att få veta mer om vår Online Backuptjänst, kontakta oss